ANDRZEJ WĄTROBA

Tłumacz przysięgły
języka angielskiego

tel. 34 324 69 42
tel.kom. +48 602 738 276

andrzej-watroba@wp.pl

ANDRZEJ WĄTROBA

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

CENNIK

TABELA STAWEK WYNAGRODZENIA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO ZA TŁUMACZENIA ZAŚWIADCZONE STRONY OBLICZENIOWEJ 1125 ZNAKÓW

wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych z późn.zm. (Dz. U. Nr 33, poz 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. N 42, poz 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz 230 i z 2000 r. Nr 65, poz 772) oraz na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1993 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U Nr 119, poz. 1255 z 1999 r.) i ustawy budżetowej na rok 2005 z dnia 29 grudnia 2004 r. (Dz. U. Nr 278, poz. 2755 z dnia 22 grudnia 2004 r.)

Grupa językowa
I II III IV
Tłumaczenie na język polski 1,3% KB 1,4% KB 1,7% KB 1,9% KB
Jedna strona tłumaczenia (100%) 23,00 zł 24,77 zł 30,08 zł 33,62 zł
kopia (20%) 4,60 zł 4,95 zł 6,02 zł 6,72 zł
sprawdzenie i zaświadczenie
dostarczonego tłumaczenia (50%)
11,50 zł 12,38 zł 15,04 zł 16,81 zł
strona tłumaczenia sporządzona w dniu
zlecenia (150%)
34,50 zł 37,15 zł 45,12zł 50,42 zł
tłumaczenie tekstu sporządzonego pismem
ręcznym lub trudnej do odczytania
kopii (125%)
34,50 zł 37,15 zł 45,12zł 50,42 zł
Tłumaczenie na język obcy 1,7% KB 2,0% KB 2,3% KB 2,8% KB
Jedna strona tłumaczenia (100%) 30,08 zł 35,39 zł 40,69 zł 49,54 zł
kopia (20%) 6,02 zł 7,08 zł 8,14 zł 9,91 zł
zaświadczenie odpisu pisma
w języku obcym (30%)
9,02 zł 10,62 zł 12,21 zł 14,86 zł
sprawdzenie i zaświadczenie
dostarczonego tłumaczenia (50%)
15,04 zł 17,69 zł 20,35 zł 24,77 zł
sporządzonie i zaświadczenie
odpisu pisma w języu obcym (50%)
15,04 zł 17,69 zł 20,35 zł 24,77 zł
strona tłumaczenia sporządzona
w dniu zlecenia (150%)
45,12 zł 53,08 zł 61,04 zł 74,31 zł
tłumaczenie tekstu sporządzonego
pismem ręcznym lub trudnej
do odczytania kopii (125%)
37,60 zł 44,23 zł 50,87 zł 61,92 zł
jedna godzina tłumaczenia ustnego (130%
stawki za tłumaczenie 1 strony)
39,10 zł 46,00 zł 52,90 zł 64,40 zł
Grupy językowe
I grupa językowa j. angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
II grupa językowa inne języki europejskie i język łaciński
III grupa językowa języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem łacińskim
IV grupa językowa języki pozaeuropejskie posługujące się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

UWAGA! Biuro jest płatnikiem podatku od towarów i usług. Do wszystkich w/w należności dolicza się podatek VAT w wysokości 23% należności za tłumaczenie.